Thiết bị - copy

Email:

sales@proteksolar.vn

Call / Zalo / Whatsapp:

093 697 0889

INSTALLATION OF ELECTRICAL SOLAR ROOF

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin NLMT (hứng nắng chuyển thành điện 1 chiều) + Inverter (Chuyển đổi dòng điện 1 chiều từ tấm pin NLMT thành điện 2 chiều phát lên lưới điện quốc gia) + Phụ kiện (Thanh nối pin, kẹp nối pin, đinh vít dùng để gắn tấm pin NLMT lên mái nhà, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị điện, đầu nối, máng cáp, chống sét, tiếp địa, CB, Khung giá đỡ Tấn pin NLMT, Inverter) + Giám sát (Thiết bị thu thập dữ liệu theo dõi hoạt động của tấm pin NLMT, Inverter, phát hiện ra lỗi thiết bị, theo dõi lượng điện tạo ra, công suất của hệ thống, báo lỗi hệ thống, từ đó giúp chúng ta sớm đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin NLMT (hứng nắng chuyển thành điện 1 chiều) + Inverter (Chuyển đổi dòng điện 1 chiều từ tấm pin NLMT thành điện 2 chiều phát lên lưới điện quốc gia) + Phụ kiện (Thanh nối pin, kẹp nối pin, đinh vít dùng để gắn tấm pin NLMT lên mái nhà, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị điện, đầu nối, máng cáp, chống sét, tiếp địa, CB, Khung giá đỡ Tấn pin NLMT, Inverter) + Giám sát (Thiết bị thu thập dữ liệu theo dõi hoạt động của tấm pin NLMT, Inverter, phát hiện ra lỗi thiết bị, theo dõi lượng điện tạo ra, công suất của hệ thống, báo lỗi hệ thống, từ đó giúp chúng ta sớm đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin NLMT (hứng nắng chuyển thành điện 1 chiều) + Inverter (Chuyển đổi dòng điện 1 chiều từ tấm pin NLMT thành điện 2 chiều phát lên lưới điện quốc gia) + Phụ kiện (Thanh nối pin, kẹp nối pin, đinh vít dùng để gắn tấm pin NLMT lên mái nhà, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị điện, đầu nối, máng cáp, chống sét, tiếp địa, CB, Khung giá đỡ Tấn pin NLMT, Inverter) + Giám sát (Thiết bị thu thập dữ liệu theo dõi hoạt động của tấm pin NLMT, Inverter, phát hiện ra lỗi thiết bị, theo dõi lượng điện tạo ra, công suất của hệ thống, báo lỗi hệ thống, từ đó giúp chúng ta sớm đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin NLMT (hứng nắng chuyển thành điện 1 chiều) + Inverter (Chuyển đổi dòng điện 1 chiều từ tấm pin NLMT thành điện 2 chiều phát lên lưới điện quốc gia) + Phụ kiện (Thanh nối pin, kẹp nối pin, đinh vít dùng để gắn tấm pin NLMT lên mái nhà, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị điện, đầu nối, máng cáp, chống sét, tiếp địa, CB, Khung giá đỡ Tấn pin NLMT, Inverter) + Giám sát (Thiết bị thu thập dữ liệu theo dõi hoạt động của tấm pin NLMT, Inverter, phát hiện ra lỗi thiết bị, theo dõi lượng điện tạo ra, công suất của hệ thống, báo lỗi hệ thống, từ đó giúp chúng ta sớm đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin NLMT (hứng nắng chuyển thành điện 1 chiều) + Inverter (Chuyển đổi dòng điện 1 chiều từ tấm pin NLMT thành điện 2 chiều phát lên lưới điện quốc gia) + Phụ kiện (Thanh nối pin, kẹp nối pin, đinh vít dùng để gắn tấm pin NLMT lên mái nhà, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị điện, đầu nối, máng cáp, chống sét, tiếp địa, CB, Khung giá đỡ Tấn pin NLMT, Inverter) + Giám sát (Thiết bị thu thập dữ liệu theo dõi hoạt động của tấm pin NLMT, Inverter, phát hiện ra lỗi thiết bị, theo dõi lượng điện tạo ra, công suất của hệ thống, báo lỗi hệ thống, từ đó giúp chúng ta sớm đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin NLMT (hứng nắng chuyển thành điện 1 chiều) + Inverter (Chuyển đổi dòng điện 1 chiều từ tấm pin NLMT thành điện 2 chiều phát lên lưới điện quốc gia) + Phụ kiện (Thanh nối pin, kẹp nối pin, đinh vít dùng để gắn tấm pin NLMT lên mái nhà, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị điện, đầu nối, máng cáp, chống sét, tiếp địa, CB, Khung giá đỡ Tấn pin NLMT, Inverter) + Giám sát (Thiết bị thu thập dữ liệu theo dõi hoạt động của tấm pin NLMT, Inverter, phát hiện ra lỗi thiết bị, theo dõi lượng điện tạo ra, công suất của hệ thống, báo lỗi hệ thống, từ đó giúp chúng ta sớm đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa)

CÔNG TY CỔ PHẦN PROTEKSOLAR

 527/16 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò vấp , TP. HCM

 093 697 0889

 sales@proteksolar.vn

 www.proteksolar.vn

Connect with Proteksolari

Designed by Vietwave